BASIC DATA

Advertisement
Advertising - Advertising Agency
Advertising - Advertising Agency
Advertising - Printing House
Advertising - Producer of advertisements
Final Customer

COMPANY DATA

Enter the address for correspondence to the company's headquarters, not the register address.

select

* Rejestracja na targi jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Festiwalu Marketingu 2023

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez OOH magazine. Dane są chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, 1997 z późniejszymi zmianami).

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatora Festiwalu Marketingu (OOH magazine) informacji o wystawcach Festiwalu Marketingu drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) świadczącą usługi drogą elektroniczną.

---

* Registration for the fair is tantamount to accepting the REGULATIONS

* I consent to the processing of my personal data for marketing purposes by OOH magazine. The data is protected by the Personal Data Protection Act (Journal of Laws No. 133, item 883, 1997, as amended).

* I agree to receive from the organizer of the Marketing Festival (OOH magazine) information about the exhibitors of the Marketing Festival by electronic means, in accordance with the Act of 18.07.2002 (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended) providing services by electronic means.

* Each registration will be confirmed by the organizer.